ประกาศผลงานรางวัล ในงาน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018
ทางทีมงาน SMEs สร้างอาชีพ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน และเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยนะคะ
หากการแข่งขัน Thailand Eyebrow Professional Awards 2018 ในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 16 พ.ย.2561

 
ประกาศผลงานรางวัล สักคิ้วสไลด์หนังเทียม
รางวัลชนะเลิศ คุณกรวรรณ มิติวณิชชากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณณัฏฐ์ รวีรัศมิ์ธนกร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณกรรณิการ์ พิสิทธิคุณ
   
ประกาศผลงานรางวัล สักปากหนังเทียม
รางวัลชนะเลิศ คุณกัญชลิกา ศักดิ์สง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณวิโรจน์ อุทธิสินธ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณอนนท์ กิจทะชน
   

 

ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ 17 พ.ย.2561

 
ประกาศผลงานรางวัล สักคิ้วสไลด์คนจริง
รางวัลชนะเลิศ คุณสุรสิทธิ์ แย้มสัจจา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณดำริห์ แก้วบุตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณสุพัตรา ฟักนุช
   
ประกาศผลงานรางวัล สักคิ้วลายเส้นคนจริง
รางวัลชนะเลิศ คุณภิตินันท์ รอดดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณสหวัสต์ ฟักทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณชนันธร บวรกฤตอนันต์
   
ประกาศผลงานรางวัล สักปากคนจริง
รางวัลชนะเลิศ คุณกัญญาภัทร ยะคะเรศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คุณกชมน จิตรกรไพศาล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คุณดวงจันทร์ ผันอากาศ
   
 
 

 

 

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ <<