Home | News (New Product)
ไบโอบอร์น เปิดตัวนวัตกรรมจากธรรมชาติแผ่นซับสิว AcneQ
เขียนโดย Admin เมื่อ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:25:41 น. | ผู้เข้าชม 668 ครั้ง

      บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา เกิดจากการรวมกลุ่มของนักวิจัยที่มีชื่อเสียงด้านเภสัชศาสตร์ ได้ฤกษ์เปิดตัวนวัตกรรมจากธรรมชาติ แผ่นซับสิว AcneQ อย่างเป็นทางการ การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองจากการประกวด "Economic and Scientific Innovation" ในงาน INTARG 2016 ณ ประเทศโปแลนด์ เพื่อรุกตลาดสุขภาพและความงาม ในเทรนด์ของโลกนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

     ที่อิงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) กลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

      ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด กล่าวว่า นับตั้งแต่เริ่มต้นสหัสวรรษใหม่ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิถีการเรียนรู้ การทำงาน สังคม การค้า การสื่อสาร และการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาประเทศจากการค้นพบวิทยาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะนวัตกรรมนาโนด้านเภสัชศาสตร์ ที่เข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมดั้งเดิมของคนไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ยังเกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ต้องเลือกว่าเราจะเป็นเพียงแค่ผู้บริโภค หรือจะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้บริษัท ไบโอบอร์น จำกัด เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และความงามรองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICAL HUB) กลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด