Home | News (New Biz)
'ผลิตภัณฑ์จากอ้อย' ของดีภูซาง
เขียนโดย Admin เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 23:29:46 น. | ผู้เข้าชม 6463 ครั้ง

 

          วันนี้ถ้าจะบอก "พะเยา" เป็นจังหวัดกำลังเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมก็คงไม่ผิดนัก หลัง ครม.สัญจรที่เชียงใหม่อนุมัติงบหลายร้อยล้านเพื่อก่อสร้างอาคาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อเตรียมเปิดเป็นด่านถาวร ณ จุดผ่อนปรนบ้านฮวก (ไทย-ลาว) ต.ภูซาง อ.ภูซาง ซึ่งขณะนี้เป็นเพียงจุดผ่อนปรนชั่วคราวที่ชาวบ้านทั้งสองฝั่งเดินทางมาหาสู่เพื่อทำมาค้าขายระหว่างกันเท่านั้น โดยจะเปิดทำการเดือนละ 2 ครั้งคือวันที่ 10 และ 30 ของทุกเดือน 
 
 
          แต่ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวผ่านทางช่องทางนี้จนกว่าจะเป็นด่านถาวร ผมมีโอกาสร่วมเดินทางไปกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เพื่อไปดูความสำเร็จของโครงการยางล้านไร่ที่ จ.พะเยา และมีโอกาสแวะไปดูจุดผ่อนปรนนี้ ยอมรับว่าน่าสนใจมาก ถ้ารัฐบาลความสำคัญเร่งเปิดเป็นด่านถาวรโดยเร็ว 
 
 
 
 
          ฟังข้อมูลจากนายอำเภอภูซาง "วิบูลย์ จิรภากรณ์" และ อนุศาสตร์  สุริยา กำนันตำบลภูซาง เจ้าของพื้นที่ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าจะสะดวกมากในการขนส่งสินค้าเกษตรกรผ่านทางจุดผ่านแดนนี้เพื่อส่งต่อไปยังลาว เวียดนามและจีน โดยเฉพาะยางพารา หากต้องการพัฒนาให้พะเยาเป็นศูนย์กลางยางพาราแห่งล้านนาตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด
 
          จากการเติบโตของยางพาราในพื้นที่ อ.ภูซางช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าเป็นไปแบบก้าวกระโดด เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าทำรายได้ดีกว่าอาชีพการปลูกข้าวโพดและทำไร่อ้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ดอน ส่วนที่ลุ่มก็ยังทำนาปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลักเช่นเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่ไม่ยอมเปลี่ยนก็คือการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
 
          ไม่ว่าจะเป็นศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพื้นเมือง (ไทยลื้อ) บ้านทุ่งกล้วย ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง ซึ่งเป็นฝีมือการทอของชนเผ่าไทยลื้อที่ทุกวันนี้กลายเป็นสินค้าโอท็อปชื่อดังของจังหวัดไปแล้ว หรือผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวานของกลุ่มเกษตรกรผลิตน้ำอ้อยหวานแห่งบ้านสบบง ต.ภูซาง โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลสบบง "สมพน พึ่งพวก" เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการสนับสนุนในทุกๆ ด้าน ทั้งการรวมกลุ่มชาวบ้าน การสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนการหาช่องทางการตลาด ทุกวันนี้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปดังของจังหวัดไปแล้วเช่นกัน
 
          โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวานท่านนายกสมพนยืนยันว่า ไม่มีที่ไหนอร่อยและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากเท่าที่นี่ ที่สำคัญถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้อ้อยอีกด้วย ทุกวันนี้จะไม่เห็นชาวภูซางตัดอ้อยส่งโรงงานเหมือนเมื่อก่อน  แต่ตัดมาเพื่อแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีการทำกันแบบครบวงจร เริ่มจากน้ำอ้อยสด น้ำตาลอ้อย ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวาน ส่วนกากชานอ้อยนำมาทำเชื้อเพลิง คือทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด จะไม่มีเหลือทิ้งเด็ดขาด 
 
          หากใครมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยว อ.ภูซาง อย่าได้พลาดลิ้มลองผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวาน ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชนเผ่าไทยลื้อ หรือสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อนายกเทศมนตรีตำบลสบบงโดยตรงก็ได้ โทร.08-6183-9257 ได้ทุกวันครับ
 
 
ที่มา : 
----------
(หมายเหตุ : เส้นทางอาชีพ : 'ผลิตภัณฑ์จากอ้อย' ของดีภูซาง : โดย ... สุรัตน์ อัตตะ - surat_a@nationgroup.com)
----------
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด