Home | News (Events)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบสื่อความรู้วางแผนการเงินให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
                   ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบสื่อความรู้ "Happy Money: สุขเงิน สร้างได้" แก่ ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบ.....
15 เมษายน 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด