Home | News (SMEs News)
TMA จัดงานสัมมนา เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยียุคใหม่จากแบรนด์ระดับโลก
               สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) นำโดย นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (ซ้ายสุด) กรรมการบริหาร นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) Board of Trustee นางสาวภัทรลดา สง่าแสง (ขวาสุด) ประธานกลุ่ม Corporate Performance Management Group จัดงาน TMA Top Talk ในหัวข้อ "การเดินทางสู่การปฏิรูปทางธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจาก 2 ผู้บริ.....
22 มิถุนายน 2560 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด