Home | News (SMEs News)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมการประชุมสภาบริหารของ ITU ประจำปี 2018
         นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมการประชุมสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมด้วย นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้เข้าพบหา.....
19 เมษายน 2561 | อ่านต่อ...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด